Staking donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari

Op donderdag 12 december is een nieuw CAO-akkoord afgesloten. Hiermee is een mooie stap gezet in de vernieuwing en verbetering van de CAO en de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs.Het is een stap in de goede richting, maar uiteraard zijn het lerarentekort, de werkdrukproblemen en het verschil in salaris met het VO met deze nieuwe CAO nog lang niet opgelost.Er is sprake van een enorm lerarentekort, dat overal houtje touwtje opgevangen moet worden. Waardoor de werkdruk voor zittende leraren en ondersteuners enorm stijgt. De salarissen moeten structureel omhoog, zodat het weer aantrekkelijk wordt om te kiezen voor het mooie vak van leraar. Het kabinet heeft na alle acties helaas nog niet gezorgd voor structureel extra geld. 
Dit betekent dat wij donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari staken om te benadrukken bij de politiek dat de enorme problemen in het onderwijs om structurele extra investeringen vragen. 
Als ouder kunt u ook uw stem laten horen door de petitie van Ouders van nu op onze Facebookpagina te ondertekenen. 
Samen staan we voor goed onderwijs voor de kinderen van nu en in de toekomst.