Groepen

Hier vindt u wat basisinformatie over de verschillende groepen.

Op de Bornwaterschool hebben we vanaf groep 3 enkele groepen. 
Bij de kleuters is er wel een combinatiegroep van groep 1 en 2. Dit is een bewuste keuze, de oudste kleuters helpen de jongsten. De oudsten leren hierdoor rekening te houden met de kleintjes en elkaar te helpen. De jongste kleuters hebben een maatje dat ze helpt bij de dagelijkse gang van zaken in de kleutergroep.