MR

De medezeggenschapsraad, ook wel kortweg MR, is een onafhankelijk orgaan binnen de school, waarin momenteel twee leerkrachten en twee ouders zitting hebben.
Voor schooljaar 2021-2022 zijn dat:

Eva Smallegange (moeder van Alain in groep 4)
Fleur Bouwer (moeder van Sara in groep 3 en Anne in groep 5)
Vionne Stavenuiter (leerkracht groep 6)
Marjan Rundervoort (leerkracht groep 6)

De MR is niet alleen een klankbord voor de directeur, maar de directeur is voor het nemen van een aantal beslissingen ook afhankelijk van de MR. De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) bepaalt dat de MR daarbij instemmingsbevoegdheid of adviesbevoegdheid heeft. 

 

Het gaat dan (onder meer) om beslissingen die betrekking hebben op de onderwijskundige doelstellingen van de school, het leerplan, het schoolreglement, het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, de schoolgids, de onderwijstijd, het verwerken van en de bescherming van persoonsgegevens, de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding, de hoofdlijnen van het financieel beleid en de deelname aan onderwijskundige projecten en experimenten. 

 

De MR heeft zes reguliere vergaderingen per jaar en over het algemeen nog één of twee keer incidenteel. De MR vaardigt één ouderlid en één personeelslid af naar de gemeenschappelijke MR van de overkoepelende stichting, Stopoz. Deze vergadert ook zes keer per jaar. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Mailt u dan naar mr.bornwater@stopoz.nl. Uw vraag of opmerking wordt altijd vertrouwelijk behandelt.