Onder de kopjes ouderraad en medezeggenschapsraad vindt u informatie over wat deze raden zoal doen op de Bornwaterschool doen.