De Ouderraad
 

 

De ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders en leerkrachten die activiteiten organiseren of het team daar bij helpen en ondersteunen. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de thematische aankleding van school, de intocht van Sinterklaas, de kerstborrel tijdens het kerstdiner en de binnenkomst van de Avondvierdaagse.

De ouderraad kent een voorzitter, een penningmeester en een aantal leden. Ten behoeve van het overleg met het team zijn naast de ouders ook twee leerkrachten vertegenwoordigd in de ouderraad. Momenteel bestaat de ouderraad uit:

Robert-Jan Muschter (penningmeester)
Annetje Suorsa (voorzitter)
Marianne van Voorthuysen 
Susanne Huibers
Sharon Koopman
Tim van Rijn
Barbara Oosterhof
Jessica de Ridder

Nanda Augustin (leerkracht groep 7)
Janke Kersma (leerkracht groep 1/2)
Rutger Visser (leerkracht groep 4/directie)

De activiteiten van de ouderraad worden betaald vanuit de vrijwillige bijdrage die door de ouderraad wordt geïnd aan het begin van het schooljaar. Daarbij is er vanuit de kas voor elke klas een budget beschikbaar voor uitstapjes of voor benodigdheden in de klas. Elke leerkracht kan hier aanspraak op doen bij de penningmeester.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair onderwijs) is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan. 

Het doel van deze wet is om een eind te maken aan het uitsluiten van leerlingen van activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd als de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen.

Wilt u in contact komen met de ouderraad, spreek dan een van de ouders of leerkrachten aan. U kunt ook mailen naar or@bornwaterschool.nl.