Welkom in groep 7

Een groep van 28 kinderen met op maandag en dinsdag juf Nanda. Op dinsdag tot en met vrijdag is juf Anja aanwezig. Op dinsdag is zij er voor extra ondersteuning. 

Excursies en uitstapjes
In groep 7 ga je er meerdere keren per jaar op uit. Zo is er aan het begin van het jaar het uitje voor de Monumentendag, gaan de meiden op Girlsday en zijn er meerdere sportactiviteiten bij het Cios.

Fietsexamen
Ook ga je een aantal keer oefenen met fietsen in een groep. In het voorjaar doe je zowel een theoretisch als een praktisch examen.

Drempeltoets
In mei maak je de Drempeltoets. Dit is een toets die meetelt voor je voorlopige advies voor de middelbare school. In deze toets testen we je kennis van rekenen, spelling, taalvaardigheid en begrijpend lezen.