.Het team van de Bornwaterschool bestaat uit 11 leerkrachten, 1 vakleerkracht gymnastiek, 1 vakleerkracht Sport en spel,  2 intern begeleiders, 1 onderwijsassistente, 1 conciërge, 1 administratief medewerkster en een directeur. Daarnaast hebben we voor de groepen 6, 7 een uur in de week een HVO-leerkracht en hebben we regelmatig stagiaires van de PABO.