.Het team van de Bornwaterschool bestaat uit 11 leerkrachten, 1 vakleerkracht gymnastiek, 2 intern begeleiders, 1 onderwijsassistente, 1 conciërge, 1 administratief medewerkster, een directeur en een directeur in opleiding. Daarnaast hebben we voor de groepen 6, 7 een uur in de week een HVO-leerkracht, één keer per twee weken hebben we voor alle groepen een vakleerkracht muziek en hebben we regelmatig stagiaires van de PABO.