De Bornwaterschool is een kleine, openbare school gelegen in een groene omgeving tussen stad en strand. Een sterk en ervaren team heeft naast de reguliere vakken oog voor sport, cultuur, natuuur en de individuele leerling. 

De Bornwaterschool is een openbare school, dat betekent dat iedere leerling en iedere leerkracht welkom is, ongeacht godsdienst of levensovertuiging. Op die manier leren kinderen van jongs af aan dat we in Nederland samenwonen met een diversiteit aan mensen. Hoewel mensen van elkaar kunnen verschillen, is het belangrijk dat ook kinderen zich realiseren dat we in respect en harmonie met elkaar kunnen samenleven en dat we in onze diversiteit samen een geheel moeten vormen, namelijk de volwassenen van de toekomst.
De kleinschaligheid van de school zorgt ervoor dat de leerkrachten de leerlingen van alle groepen kennen. Een doorgaande lijn in de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen kan hiermee worden gewaarborgd. De leerkrachten op de Bornwaterschool worden gekenmerkt door hun passie voor onderwijs en hun loyaliteit aan de school.

 

Er is het afgelopen jaren flink ingezet op onderwijsvernieuwing om de Bornwaterschool een school van de toekomst te maken. Voor Rekenen zijn we overgestapt op Snappet, een adaptieve verwerkingsmethode via een Ipad of chromebook, dat ieder kind op school tot zijn/haar beschikking heeft. Voor spelling en taal werken we in thema’s met de methode STAAL en ook voor de wereldoriëntatie vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) is er gekozen voor thematisch werken middels de Vier keer Wijzer methode. De onderwijsvernieuwingen zorgen ervoor dat kinderen nog beter onderwijs op maat krijgen, ICT vaardigheden leren en binnen een rijke leeromgeving op een betekenisvolle manier verbanden tussen de verschillende vakgebieden leggen. Naast het thematisch werken wordt ons onderwijs ook gekenmerkt door veel aandacht voor sport, cultuur, natuur en maatschappelijk bewustzijn (burgerschap). Hoe wij het onderwijs van vandaag, verbinden met de wereld vanmorgen is te zien in Toekomstmakers - de Bornwaterschool.

 

Het veilige leef- en werkklimaat op onze openbare school, zorgt ervoor dat ieder kind zich volledig kan ontwikkelen. De Bornwaterschool biedt een rijke leeromgeving met toekomstbestendig onderwijs, waarin de verschillende kwaliteiten en interesses van kinderen worden aangesproken. De Bornwaterschool is daarmee de school waar talent beweegt!