Jaarlijks wordt er door de leerlingen van groep 5 t/m 8 een leerlingenraad gekozen. De gekozen leerlingen vertegenwoordigen alle kinderen van onze school en vergaderen 4x per jaar met de directie.