Op de Bornwaterschool willen we voor elk kind onderwijs op niveau bieden. Dit geldt dus ook voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. In de plusklas komen kinderen uit verschillende groepen met verschillende onderwijsbehoeften samen om een uur per week extra uitdagend werk te doen.