Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Bornwaterschool schoolgids 2022-2023.pdf

Anti-pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde anti-pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het anti-pestprotocol van onze school te downloaden.

Aanmeldformulier
Klik hier om het aanmeldformulier van onze school te downloaden.

Aanvragen verlof


Klik hier om het formulier voor het aanvragen van verlof te downloaden.