Het team

groep 1-2    Juf Janke samen met  juf Demi en juf Lydia
groep 3      Juf Rosalie en juf Saskia
groep 4      Juf Vionne en juf Rosalie en juf Debbie (zwangerschapsverlof juf Vionne)
groep 5      Juf Christa en juf Lydia
groep 6      Juf Dani en meester Rutger
groep 7      Juf Renée
groep 8      Juf Anja en juf Nanda


Waarnemend directeur: Karin Dol-Mul
Directeur in opleiding:   Rutger Visser
Intern begeleider:           Zaina van der  Geest 
Conciërge:                        Mustafa Goktepe
 
Vakleerkracht bewegingsonderwijs:                         Michiel van Eerden
Vakleerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs: Marit van Duin

Op Stoom TSO/BSO: Juf Laura, juf Stefanie en juf Kim
Leidinggevende:         Jean-Philipe