Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.
 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Bornwaterschool_schoolgids_2023-2024

Anti-pestprotocol
Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorgdragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde anti-pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het anti-pestprotocol van onze school te downloaden.
 

 

 

Aanvragen verlof

 


Klik hier om het formulier voor het aanvragen van verlof te downloaden.